TRADUCTIONS ET FAMILLES

DES TECHNIQUES DEBOUT

NAGE-WAZA ( techniques de projection )

 

• HIZA GURUMA Roue autour du genou Ashi Waza
• SASAE TSURI KOMI ASHI Blocage du pied en penchant Ashi Waza
• TAI OTOSHI Renversement du corps par barrage Te Waza
• UKI GOSHI Tour de hanche simple Koshi Waza
• KUBI NAGE Projection par le cou Koshi Waza
     
• MOROTE AVEC BARRAGE Projection d’épaule à 2 mains avec barrage ​Te Waza
• O SOTO GARI Grand fauchage extérieur Ashi Waza
• KO SOTO GARI Petit fauchage extérieur Ashi Waza
• O UCHI GARI Grand fauchage intérieur Ashi Waza
• KO UCHI GARI Petit fauchage intérieur Ashi Waza

HIZA-GURUMA : Roue autour du genou ( famille des Ashi-Waza ) techniques de jambes.

 

SASAE-TSURI-KOMI-ASHI : Blocage du pied en pêchant ( famille des Ashi-Waza ) techniques de jambes

 

TAI-OTOSHI : Renversement du corps ( famille des Te-Waza ) technique de mains.

 

UKI-GOSHI : Hanche flottée ( famille des Koshi-Waza ) technique de hanche.

 

KUBI-NAGE : Projection par le cou ( famille des Koshi-Waza ) technique de hanche.

 

MOROTE AVEC BARRAGE : Projection d’épaule à deux mains ( famille des Te-Waza )

 

O-SOTO-GARI : Grand fauchage extérieur ( famille des Ashi-Waza ) technique de jambes.

 

KO-SOTO-GARI : Petit fauchage extérieur ( famille des Ashi-Waza ) technique de jambes.

 

O-UCHI-GARI : Grand fauchage intérieur ( famille des Ashi-Waza ) technique de jambes.

 

KO-UCHI-GARI : Petit fauchage intérieur ( famille des Ashi-Waza) technique de jambes.

 

 

LES TECHNIQUES SOL
KATAME-WAZA : les techniques de contrôle
OSAE KOMI WAZA ( immobilisations )

KAMI SHIO GATAME

 

YOKO SHIO GATAME

 

TATE SHIO GATAME

 

KUSURE GESA GATAME